Nákupy

Urobte zmenu

Ak ste doteraz používali na prevážanie tovaru staré dobré drevené palety, radíme urobiť zmenu v tomto druhu prepravy. Zmodernizujte a zefektívnite svoju dopravu. Každý z nás dobre pozná drevené palety, na ktorých sa napríklad do obchodov dovážajú zásoby tovaru. Často tieto palety vídame na prevádzkach, ako čakajú na svoje vyloženie. Hýbeme nimi počas upratovania v sklade. Iste ste si všimli, že ich používanie je zastarané a neefektívne. A nielen to. Čo si veľa obchodníkov a prepravcov možno neuvedomuje je dokonca ohrozenie vzhľadom na použitie drevených paliet. Stará klasika – dnes však už nezodpovedá modernému trendu v preprave. Hlavné slovo pri modernizácii má nielen efektívnosť ale aj dopad na životné prostredie.

drevené palety sa stávajú minulosťou

Nakoľko drevené palety sa ľahko poškodia, naštiepia, nemôžu z dlhodobého hľadiska plniť plnohodnotne svoju funkciu. Ich užívanie je nielen neefektívne ale aj neekologické, vzhľadom na obnoviteľnosť zdrojov a znečisťovanie životného prostredia. Od získavania materiálu na výrobu, cez výrobný proces ale aj počas ich využívania a následnej likvidácie. Používaním poškodenej palety riskujete kvalitu dodávaného tovaru ale aj zdravie zamestnancov, výrobcov, prepravcov a v prípade palety voľne loženej na obchodnej ploche aj zdravie zákazníkov. Naštiepená či nalomená paleta môže pri náhodnom oškretí alebo náraze do poškodenej časti zaniesť do rany triesky. Zo zdanlivo neškodnej nehody sa ale môže trieska nepríjemne zapáliť. Drevo je nasiakavý materiál. Nemôžete preto nechať drevené palety voľne ložené na priestranstve, kde by ich ohrozovala nepriazeň počasia.

Ekológia je zásadná aj v preprave tovarov

Drevo vystavené takýmto podmienkam rapídne znižuje svoju kvalitu. V prípade potravín a znečistenia palety nimi je táto ťažko čistiteľná a časť tekutín vsiakne. Tak dáva voľný priestor pre rôzne druhy plesní a spór, ktoré v kontakte s potravinami tieto môžu znehodnotiť a byť zdraviu škodlivé. Ak teda stále používate drevené palety, mali by ste sa poobzerať po predaji plastových paliet. Nielen že sú skladnejšie, majú väčšiu výdrž, kvalita je na veľmi vysokej úrovni, rovnako aj podiel na ekológii je zásadný a to výrobou z kvalitných materiálov a 100% recyklovateľnosti. Sú skladné a odolávajú vplyvom počasia. Tým poskytujú viac priestoru. Ich nosnosť je porovnateľná s drevenými paletami ale výkonnosť a efektivita je na oveľa vyššej úrovni.