Nákupy

Zachrániť si holý život je niekedy to najdôležitejšie

Z vlastných skúseností vieme, že ak má oheň možnosť rozhorieť sa, tak sa to stane a veľmi rýchlo. Zabrániť tomu však môžu protipožiarne systémy, ktoré sú vyvinuté špeciálne na tento účel a je nutné ich nainštalovať v každej novostavbe. Projekt protipožiarnej ochrany je zároveň nevyhnutnou súčasťou celkového projektu stavebného diela.

Aj vstupné dvere musia byť odolné

V každej budove, kde sa nachádzajú ľudia a využívajú ju je nejaké percento hrozby vypuknutia požiaru, preto je jeho zachytenie a minimalizácia škôd či záchrana životov hlavnou úlohou všetkých protipožiarnych systémov nainštalovaných na stavbe. Uzávery nazývame okná a dvere, cez ktoré sa oheň môže šíriť najrýchlejšie, a tak je nutné vyrábať ich z nehorľavých materiálov.

Každá verejná budova musí mať kvalitné protipožiarne dvere, ktoré sú odolné a vydržia nápor ohňa na čas potrebný na evakuáciu. Tie dokážu zabrániť materiálnym škodám, ale hlavne zachránia ľudské životy. Dvere takto vyrobené sú však aj dymotesné a zvukotesné, takže vám poziarne dvere môžu poskytnúť aj súkromie. V mnohých prípadoch je však šíriaci sa dym a plyny, ktoré vznikajú horením rozličných materiálov, oveľa nebezpečnejšie pre zdravie ľudí ako plamene ohňa, a práve dymotesnosť je jednou z vlastností týchto protipožiarnych konštrukcií.

Vodotesnosť okien a dverí je nutná

Tieto systémy a konštrukcie ponúkajú rozličné spoločnosti, ktoré zabezpečia aj ich osadenie na stavbe, napríklad LM-MONT. Medzi systémy patria MB-78EI a MB-118EI, k tomu vyrábajú aj dymotesné dvere MB-45D bez požiarnej odolnosti. Všetky vlastnosti protipožiarnej konštrukcie spĺňa systém MB-86EI, má skvelú požiarnu odolnosť až do EI130 a aj tepelnú izoláciu na požadovanej úrovni. Protipožiarne dvere majú vyššiu obstarávaciu cenu, pretože náklady na ich výrobu zahŕňajú špeciálne materiály, kvalitnejšie technológie a majú aj viacero praktických funkcií, no v prípade požiaru sú nenahraditeľným ochrancom majetku aj života.