Nákupy

Servisovanie reverznej osmózy

Ako často servisovať domácu revertnú osmózu vodasevis.sk? Osmóza je proces, pri ktorom voda prechádza z menej koncentrovaného prostredia do koncentrovanejšieho prostredia roztoku. Reverzná osmóza je logicky opačný proces. Pôsobením tlaku sa umožní prechod vody do menej koncentrovaného prostredia. Pod prostredím s vyššou koncentráciou si treba predstaviť prítomnosť osmoticky aktívnych látok, ktoré sú zložkami vody. Vďaka tomu že pôsobíme tlakom prechádza voda z prostredia s množstvom znečistených látok do čistého vodného roztoku.

nečistoty

Takto sa dokáže vyčistiť až 99% vody. Je ale vhodné spomenúť, že sa pri tomto procese odstraňujú aj minerály, a preto je vhodné mať vybavenú reverznú osmózu mineralizátorom. Reverzná osmóza obsahuje membránu, zloženú z viacerých častíc. Táto pórovitá membrána zabezpečuje, že do vody nepreniknú rôzne chemické látky, baktérie, či dokonca vírusy. Je to unikátny spôsob akým môžete zabezpečiť čistotu vašej pitnej vody.

voda

Netreba však zabúdať, že aj o takéto zariadenie sa treba pravidelne starať! Reverzná osmóza, zabezpečuje čistotu vašej vody. Ide o aktívny proces, pri ktorom sa zariadenie namáha a prirodzene zanáša. Preto treba pristupovať k takémuto zariadeniu zodpovedne a servisovať ho: www.vodaservis.sk. Pokiaľ by ste sa rozhodli nevenovať servisovaniu reverznej osmózy pozornosť, vaša voda by sa postupne opäť znečisťovala, čo by rozhodne nemalo pozitívny efekt na váš zdravotný stav. Či je potrebné servisovať vašu reverznú osmózu môžete zistiť na základe viacerých znakov. Voda môže mať nepríjemný zápach, byť sfarbená, skalená. Môže dôjsť k zvýšeniu obsahu chlóru. Je dôležité odstraňovať usadeniny a nečistoty. Servisovanie sa odporúča 1x za 6 mesiacov. Zodpovedným prístupom k vašej reverznej osmóze zabezpečíte vysokú kvalitu vody a zároveň si aj predlžujete životnosť tohto zariadenia a znižujete prípadné náklady potrebné na opravu, či výmenu jej súčastí.